Jogszabályi változások a felnőttképzésben | FIRST-LINE
2021-07-12 |
...
A jogszabályok mellett áttekintést adunk a felnőttképzést érintő és várhatóan a közeljövőben megjelenő pályázatokról.

Jogszabályi változásokról röviden

Amire nem kell alkalmazni a törvényt:

 • egyházi jogi személy, vallási egyesület, munkavédelemről (akkorse ha támogatásból valósulnak meg)

 • Igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó

 

Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés új értelmező rendelkezés

A jogszabályba rögzíteni a képzés: célját, megszervezésének feltételeit, tartalmát, általános tartalmát, elvégzés igazolásának módját, vizsga letételére vonatkozó követelményt jogszabály határozza meg, 

Változás: abban az esetben, ha egy adott hatóság vagy szerv kijelöl, ha úgy döntenek ha a hatóság átveszi, akkor egy kapussá teheti a képzésben résztvevő személy meghatározott személyes adatát a bejelentés, illetve az adatszolgáltatás általa történő teljesítése céljából az ahhoz elengedhetetlenül szükséges ideig kezelni

- Felzárkóztató képzés:

 • Mostantól lépett hatályba

- Kontaktóra: 

 • személyes kontaktot igénylő foglalkozás – július 1-től érvényes

 • kontaktórás foglalkozás esetében a haladási napló melléklete a résztvevő által aláírt jelenléti ív

 • várhatóan ez még változni fog

 • meghatározhatják a kontaktórák számát a felnőttképzők

 • képzési programba figyelni kell, hogy milyen stratégiát választunk

- Konzultáció:

 • egyéni vagy csoportos formában történik a meglévő ismeretek átadása vagy megerősítése

 • pl. mérlegképes könyvelő: meghatároz hiányzást, ami a konzultációkra is érvényes

 • a képzési programban meg kell határozni

 • a hiányzást azért nem érdemes beletenni a felnőttképzési programba, mert plusz egy dokumentumra kell figyelni- ha bele teszzük figyelni kell arra, hogy kitér-e a konzultációra is

A felnőttképzési szerződésbe nem kell beleírni a képzési helyszínt.

- Zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer:

 • Nincs meghatározva mi a minősített és tanusított zárt informatikai rendszer-ezért olyan mintha nem is lenne

 • a rendszernek átkell adnia adatokat a regisztrációs tanulmányi alaprendszer számára – közvetíteni kell a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszernek (nincsenek ilyen adatok-ettől még lehet közvetíteni csak a rendszer nem tudja befogadni)

 • az egyik tanagyagrészt teljesítettem, akkor tudok átlépni a következőbe – végrehajtja

 • elearning rendszer biztosítja

- Tanúsítvány kiállítása:

 • egyedül a belső képzés esetében nem kell kiállítani tanúsítványt – akkorse ha a résztvevő kérné

 • bejelntéshez kötöttt felnőttképzési tev esetén a tanúsítványt ki kell állítani ha a résztvevő kéri

- Adatszolgáltatás:

 • szűk körben érintik a felnőttképzőket

 • lesz pályakövetési és munkaerőpiaci előrejelzési rendszer- minden egyes felnőttképzés esetében kb 5 évig követhetőő lesz a munkaerőpiaci státusza – képzési hatékonyság

 • szakképző megtudja nézni a résztvevőit

 • BMK jogot kapott arra, hogy javítsa az adatokat

 • kötelező bankszámlát megadni

- Betekintés a FAR-ba:

 • hatóságok betekinthetnek a hatáskörükbe tartozó képzések adatszolgáltatásába

 • pályázatoknál, támogatók is befognak tudni lépni

- Képzési hitel:

 • nem a felnőttképzési jogszabály határozza meg, hanem a diákhitel rendszer

 • diákhite- felsőoktatás

 • szakképzésbe tanuló is igénybe veheti a szabadfelhasználású részét

 • felnőttképzésben résztvevő kötött és szabadfelhasználásút is fel tud venni

 • diákhitellel jön a résztvevő – érdemes már akkor a farba felvinni a képzést a hiteles résztvevővel, mert amig nincs benne a rendszerbe, nem kapja meg a hitelt

 • aki jogviszonnyal rendelkezik, legalább 3 hónap, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzések, 18-55 év közöttiek, magyar v menekült státuszúak, v tart engedéllyel rendelkezők, amennyiben a személyes lakcímnyilvántartóban szerepelnek, 

 • akik már van diákhitele nem vehet fel képzési hitelt, elengedett tartozása van (egészégi állapot), hitel tartozása van, elítéltek sem vehetik fel

 • Szabadfelhasználású: havonta folyósít, ha féléves akkor dönt ogy egybe vagy havonta

 • Kötött: képzésenként legfeljebb 500eft, ha menetközben a résztvevő lemorzsolódik, akkor a felnőttképzőnek vissza kell téríteni a pénzt

 • nemzetgazdasági szempontból kiemelt: meghaladja az 5 milliót

 • Hiteltörlesztést: képzést befejező 3. hónappal kell megkezdeni a törlesztést

 • Nyelvoktatásra nem vehető fel a hitel.

 • Nem tagadható meg a képzési hitellel történő fizetés.

- FAR aktualitások:

 • gyakran ismételt kérdések – érdemes átolvasni

 • Tudásbázis gomb

 

➤ A felnőttképzési tárgyú változások

- Munkaerőpiaci felnőttképzés:

 • A vállalatok egyre inkább a belső képzés felé mennek el

- Foglalkoztatáspolitikai célok:

 • alapkészségek fejlesztése

 • méltányosság, társadalmi kohézió

 • Munkaerőpiaci integrációt nehezítő tényezők azonosítása

- Fő irányok:

 • vállalati képzések induljanak el

 • struktúraváltó felnőttképzések

 • felnőttképzők digitális átállása

 • felnőttképzés digitális irányítási rendszere

 • KKV is tud pályázni, saját maguknak vagy mint szolgáltató!

- Pályázati kategória:

 • 1. meglévő munkavállalók képzése

  • projekt alapon

   • HIPA

   • GINOP + 

   • GINOP Plusz 1.2.1-21

  • egyedileg

   • szakterület/ nemzetgazdaságilag fontos lehetőségek/ upskilling

   • diákhitel

 • 2. új munkavállalók felvétele képzéssel

  • dolgozik, de magasabb HÉ állásra váltana

  • regisztrált álláskereső

 

➤ Pályázati tanácsadási lehetőségek:

 • Műszaki, termék és szolgáltatás fejlesztés

 • Szervezet, folyamat és menedzsmentfejlesztés

 • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás

 • Márka és arculatépítés

 

➤ GINOP + - 3.2.1-21:

 • megjelent: 2021. július 1.

 • nem azonnal pályázható a cégeknek

 • augusztusban a címzetti felhívás

 • kiemelt kiválasztási eljárásrend: kormányhivatalok

 • nincs 100%-os támogatás

 • kompetenciamérés, nyelvi képzés, ikt-digitális, szakmai

 • nagyvállalat is indulhat

 • többször is be lehet nyújtani

 • Hasznos tudnivalók:

  • komoly szakmai feltételek

  • online digitális képzések elszámolhatóak lesznek

  • lehetőség lesz előleg kihívására

Beruházás ösztönzési célú képzés támogatás (HIPA):

 • szűkebb körben vehető, csak nagyvállalat,

 • egyedi elbírálás

 • kisebb forrás

 • munkaerő készségeinek és kompetenciák javítása

 • üzemfejlesztés 

Bővebb információ a palyazat.gov.hu weboldalon➤


➤ A vizsgáztatás új rendszere

- Akkreditált vizsgaközpont:

 • szakmai vizsgát, képesítő vizsgát személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

 • szakma -> szakmai vizsgán

 • szakképesítés -> képesítő vizsgán 

- Vizsgaközpont akkreditációja:

 • Nemzeti Akkreditáló Hatóság szabvány alapján végzi

 • Akkreditálható: 

  • megfelel a szabványnak és a rendszerkövetelménynek

  • KEOR 

  • valamennyi szakma, illetve szakmai képzéshez legalább egy vizsgahelyszínre szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel folyamatosan biztosítani képes

  • Díjrendelet

 • Tanúsítási rendszerkövetelmények:

  • KEOR szám szerinti képzési terület

  • az ITM a hatékony eredmény érdekében egyéni engedélyt adhat ki

 • Az oklevél és a bizonyítvány:

  • szakmai oklevél, szakmai bizonyítvány államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzetséget tanúsít

  • szakmai bizonyítvány szakképesítést

  • szakmai képzéshez képesítő bizonyítványt

  • oklevél, ha technikumban teljesítette

  • szakmai bizonyítvány szakképző iskolában

 • Szakmai vizsga:

  • központi interaktív vizsga

  • projektfeladat

 • Szakmai vizsgabizottság:

  • Három tagból áll:

   • mérési feladatokat ellátó

   • ellenőrzési feladatok

   • értékelési feladatok

 • Képesítő vizsga

 • IKK vizsgaközpont

Esemény dátum: hétfő, július 12, 2021 - 17:50

Jelentkezés

Jelentkezés

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.