Nyelvi coaching | FIRST-LINE

Angol nyelvi coaching és coaching szemléletű angol nyelvi fejlesztés

1. Mi a nyelvi coaching?

Olyan idegennyelvi fejlesztési módszer, amely ötvözi a nyelvi tréninget és a coachingot, az üzleti életben közismert teljesítménynövelő módszert. Az idegen nyelvi coaching válasz a piaci igényekre, nevezetesen arra, hogy a cégeknek nincs idejük és pénzük is egyre kevésbé van arra, hogy hosszú hónapokon, akár éveken át fizessék a nyelvórákat alkalmazottaik számára anélkül, hogy annak mérhető eredményét látnák. Ez főleg azokra a cégekre igaz, ahol valóban napi szinten van szükség az idegen nyelv magas szintű használatára vagy éppen ez az idegen nyelv munkanyelvként szolgál.

2. Kiknek hasznos a nyelvi coaching?

Minden nyelvtanulónak, aki az idegen nyelvet új, átütő módszerrel kívánja elsajátítani. Különösen hasznos az üzleti és diplomáciai élet felső- és középvezetőinek, akik már rendelkeznek középfokú nyelvtudással, és egy konkrét idegen nyelvi feladat előtt állnak, pl. prezentáció, üzleti találkozó, tárgyalás, szakmai előadás, konferencia beszélgetés, interjú, protokoll rendezvény, stb. A nyelvi coaching arra ad megoldást, hogy ezekben a helyzetekben a nyelvhasználók hogyan érjék el az egyéni és szervezeti eredményességük szempontjából kiemelten fontos magas szintű teljesítményt.

3. Miben jelent újat a nyelvi coaching a klasszikus nyelvtanításhoz képest?

Legfőképpen abban, hogy új alapokra helyezi a nyelvi coach és a coachee viszonyát a klasszikus nyelvtanár–diák kapcsolathoz képest. A nyelvi coaching keretein belül a nyelvtanuló teljes felelősséget vállal nyelvtanulása eredményességéért. A nyelvi coach támogatja őt céljai elérésében, kapcsolatuk éppen ezért egyenrangú. A nyelvi coach bízik abban, hogy a coachee tudja legjobban, hogy mit és hogyan szeretne megtanulni. Ez az egyenrangú viszony megelőzi a klasszikus nyelvtanulás tipikus frusztrációit, például, ha a coachee az egyik alkalomról a másikra nem tud készülni, vagy nem éri el az általa kitűzött célt. Ekkor a nyelvi coach megkeresteti vele azt az utat, amivel ez legközelebb sikerülni fog. Előfordulhat az is, hogy egy-egy előadás, vagy tárgyalás előtt a coachee nem érez magában kellő önbizalmat a feladat teljesítéséhez. Ekkor a coach ahelyett, hogy tanácsokkal, vagy biztatással megpróbálná a nyelvtanuló félelmét eltüntetni, megkeresteti a coachee-val azt a megoldást, ami belső akadályait megszünteti. Mindez növeli a coachee önbizalmát és fenntartja nyelvtanulási sikerélményét.

4. Hogyan zajlik egy nyelvi coaching alkalom?

A nyelvi coach az első alkalommal a coaching eszköztárával és módszereivel, tehát az értő figyelem, az aktív hallgatás, a hatékony kérdezéstechnika és célorientált gondolatmenet segítségével a coachee-val meghatároztatja nyelvtanulási célját és megkeresteti vele az oda vezető utat. Mindezt úgy teszi, hogy feltárja és fejleszti a nyelvtanuló erősségeit. A coachee akciótervet is készít saját képességeinek és lehetőségeinek kiaknázásával, amely éppen ezért minden nyelvtanuló esetében más és más. A nyelvi coach a személyes akadályok elhárításában is támogatja a coachee-t, pl. az önbizalom fejlesztése idegen nyelven történő kommunikáció esetén, időt keresni a nyelvtanulásra, stb. A coaching típusú együttműködés miatt a két fél között bizalmi légkör alakul ki. Ez a nyelvtanulónak megteremti a sikeres nyelvtanulás felszabadult légkörét, a nyelvi coach-nak pedig lehetővé teszi a nyelvtanuló igényeire való nagyobb ráhangolódást. A célkitűzés és akcióterv készítése után a fejlesztés a kitűzött nyelvi elemek elsajátításával és gyakorlásával folytatódik, majd megerősítő és fejlesztő visszajelzéssel zárul. A nyelvi coaching egyéni és csoportos formában is megvalósítható. Egy-egy konkrét feladatra készüléskor az egyéni nyelvi coaching a megfelelő, ha csapatmunkáról van szó, ajánlott a team coaching. A nyelvi coaching-ban nincs tankönyv, hanem a coachee egyéni igényeire összeválogatott szakanyag van, amit maga a nyelvtanuló határoz meg, azaz „ő írja” a tananyagot. A nyelvi coach, mint nyelvi szakértő ehhez keres illeszkedő gyakorlatokat, illetve ajánl egyéb hasznos cikkeket, honlapokat és tanulási technikákat.

5. Milyen egy nyelvi coach?

Ha nyelvtanításról van szó, a nyelvtanári végzettség megléte alapfeltétel. Ha azonban nyelvi coach-ról beszélünk, a kifogástalan nyelvtudás mellett a tájékozottság, a gazdasági és üzleti élet területén szerzett tapasztalat lényegesen fontosabb.A nyelvi coaching igény esetén folytatható coaching szemléletű nyelvi fejlesztéssel.

Coaching szemléletű angol nyelvi fejlesztés

Mi a coaching szemléletű nyelvi fejlesztés?

Olyan idegennyelvi fejlesztési módszer, amely ötvözi a nyelvi tréninget és a coachingot, az üzleti életben közismert teljesítménynövelő módszert. Az idegen nyelvi coaching válasz a piaci igényekre, nevezetesen arra, hogy a cégeknek nincs idejük és pénzük is egyre kevésbé van arra, hogy hosszú hónapokon, akár éveken át fizessék a nyelvóráA nyelvi coaching során alkalmazott eszköztár egyes elemeinek felhasználásával segíti a nyelvtanulókat a közösen kitűzött nyelvtanulási célok elérésében. A coaching szemléletű nyelvi fejlesztés általános és üzleti angol, egyéni és csoportos formában is megvalósítható, csoport esetén a max. 5-6 fős csoport ideális..kat alkalmazottaik számára anélkül, hogy annak mérhető eredményét látnák. Ez főleg azokra a cégekre igaz, ahol valóban napi szinten van szükség az idegen nyelv magas szintű használatára vagy éppen ez az idegen nyelv munkanyelvként szolgál.

Jelentkezés

Jelentkezés

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.